השתלמות טכנית ל- EPIC 2018

מאת

ההכנה הטובה ביותר לאפיק ישראל.

מטרת השתלמות זו היא לחדד את היכולות הטכניות בדגש על רכיבה בטיחותית בנושאים: עמידת מוצא בדרדרת, בלימה, סיבובים, ירידה ועליה מהירות על אופניים ועוד.